Skip to the content

Hyresgästinformation

- Anmälan är öppen för alla
- Varje anmälan registreras och en kö-plats sätts upp för den typ av boende som efterfrågats (2a,3a,4a med eller utan trappor)
- Den person med längst kötid erbjudes ledig lägenhet
- Innan en person erbjudes ett boende görs en bedömning om personer har en rimlig möjlighet att betala hyran för det erbjudna boende
- Ingen kö-avgift utgår
- Årligen kommer Ludvigson Invest kontakta köande om intresset kvarstår.
- Om köande erbjudes plats och ej accepterar förlorar man sin plats i kön

Läs mer om vår integritetspolicy

Lägenheten får hyras ut i andra hand om du har en godkänd anledning.

Godkända anledningar är:
-Studier på annan ort
-Arbeta tillfälligt på annan ort
-Längre utlandsvistelse
-Flytta ihop med någon på prov
-Få vård på sjukhus eller liknande
Du får inte lov att stå skriven på fler än ett hyresavtal. Ansökan lämnar du in i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Tänk på att du står som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du är registrerad som hyresgäst på kontraktet, även om du hyr ut i andra hand. Olaga andrahandsuthyrning kan medföra att du mister din hyresrätt. 

Ansökan till hyresvärden
Hyresavtal andrahandsuthyrning

-Uppsägningen måste alltid vara skriftligt.
-Uppsägningstiden är tre månader.
-Uppsägningen skall vara oss tillhanda senast den siste i månaden för att vara giltig. Exempelvis säger du upp lägenheten den 27 oktober 2017 så avslutas ditt kontrakt den 31 januari 2018.
-Under uppsägningstiden är du skyldig att visa din lägenhet för kommande hyresgäst.

Är ni två personer som står på kontraktet, och endast en utav er skall flytta. Fyll i nedan blankett och skicka in till oss.

Uppsägning av avtal
Uppsägning del av avtal