Skip to the content

Företagsinvesteringar

Ludvigson Invest investerar i bolag där vi känner att våran komptens
kan bidra till utvecklingen av verksamheten. Vi är därmed väldigt aktiva och engagerade ägare.
Bolag inom växthusbranschen liksom textibranschen är av intresse, samt IT bolag.

För vidare kontakt: investeringar@ludvigsoninvest.com