Skip to the content

Företagsinvesteringar

Ludvigson Invest investerar i bolag där vi känner att våran kompetens
kan bidra till utvecklingen av verksamheten. Vi är därmed väldigt aktiva och engagerade ägare.
Bolag inom växthusbranschen liksom textilbranschen är av intresse, samt IT bolag.

För vidare kontakt: investeringar@ludvigsoninvest.com