Skip to the content

Recently, we found that some organizations (or individuals) engaged in business activities under the name of our company or counterfeited our official website without our authorization. Please be aware of any fraud behavior conducted by any counterfeited website. Our company has taken necessary measures against the abovementioned infringement cases.
We welcome any report concerning such counterfeiting cases.

Official Statement   严 正 声 明

Företagsinvesteringar

Ludvigson Invest investerar i bolag där vi känner att våran kompetens
kan bidra till utvecklingen av verksamheten. Vi är därmed väldigt aktiva och engagerade ägare.
Bolag inom växthusbranschen liksom textilbranschen är av intresse, samt IT bolag.

För vidare kontakt: investeringar@ludvigsoninvest.com