Skip to the content

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Ludvigson Invest och vi strävar alltid efter att behandla och skudda dem på bästa sätt. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR, EU2016/679).

 

Personuppgiftsansvarig

Ludvigson Invest AB, organisationsnummer 556027-3921, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dotterbolag i koncerner är ansvariga för lokalt insamlade personuppgifter.

 

Vad är personuppgifter och vad menas med behandling av dessa?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande människa. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. Behandling av personuppgifter inkluderar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, bearbetning, registrering, sammanlänkning, spridning och lagring.

 

När samlar vi in personuppgifter?

Ludvigson Invest samlar in personuppgifter när du:

  • söker lediga bostäder eller anmäler ditt intresse för bostäder hos oss
  • söker ledig lokal hos oss eller anmäler intresse för dito
  • söker kontakt med oss i övrigt.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan, när du besöker vår webb.

 

Registrerade uppgifter

När företrädare för ett företag gör en ansökan registreras namn på företagets kontaktperson, dennes befattning och avdelningstillhörighet samt adress, telefonnummer och e-postadress. Då en privat person gör en ansökan registreras den information som lämnas via de formulär som finns på våran hemsida och ingen annan. I exemplet när du söker en ledig tjänst hos, eller skickar en spontanansökan till Ludvigson Invest registreras de uppgifter som du valt att lämna.

Vi avhåller oss från att registrera känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information så kommer vi som huvudregel att radera de uppgifterna om dig.

 

Ändamålsenlig och laglig behandling av personuppgifter

Ludvigson Invest behandlar endast personuppgifter då det finns ett ändamål och en laglig grund. När ändamålet med behandlingen upphör raderar vi samtliga personuppgifter.

 

Bevarande och radering av personuppgifter

Ludvigson Invest behåller personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Finns ett samtycke till att personuppgifter behandlas i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kund-leverantörsförhållandet alt hyresgäst-hyresvärd har upphört, ligger de kvar till dess att samtycket dras tillbaka.

 

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Svensson kan du vända dig till vår HR chef som agerar ombud för personuppgiftsbehandling via e-mail personuppgifter@ludvigsvensson.com eller under adressen Ludvigson Invest AB, Bangatan 8, 51154 Kinna Tel. 0320-209200

 

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att få ett registerutdrag över vilka personuppgifter om dig som behandlas av Ludvigson Invest. Vänligen skicka in en skriftlig begäran till vår HR chef som agerar ombud för personuppgiftsbehandling. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, åtar sig Ludvigson Invest att rätta uppgiften skyndsamt efter inkommen skriftlig begäran.

 

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På vår webbplats används "cookies". "Cookies" är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av "cookies". Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är "varaktiga cookies" som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

 

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Ludvigson Invest arbetar kontinuerligt med att förbättra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och övrig information mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.