Skip to the content

Ytterås, Kinna

Mellan Teamsportia och rondellen in mot kinna (fastighet 24:107) har vi ansökt om planbesked. Besked väntas från kommunen under Q1 2019. Om positivt besked startat en process att ta fram en ny detaljplan för området.

Överås, Kinna

Mellan Arvidsgården och Nettohuset i Kinna centrum  håller vi tillsammans med kommunen på att ta fram en ny detaljplan. Vi jobbar mot att ha en ny plan klar första halvan av 2020.

Nydal, Kinna - AVSLUTAT

Adress: Boråsvägen 1 – 5, Kinna
Arkitekt: Magnus Thureborn / Tengboms i Borås
Antal bostäder: 30 lägenheter
Färdigställt: 2018

På åsen utmed Boråsvägen med vacker utsikt över Viskan har vi uppfört tre hus på rad som skapar en sammanhängande bebyggelse och gatumiljö ut med infarten till centrum. Husen har en traditionell stil med puts och sadeltak, med två våningar i nivå med vägen, och ytterligare en våning i terrängen mot Viskan samt en vindsvåning.